Projectes

Projectes

El Campus per la Pau promou diferents projectes amb l'objectiu d'oferir solucions als problemes concrets i reals de caire humanitari i social, mitjançant la formació i la recerca.

11 resultats | Pàgina 1 de 1 :   1  

Conflictes mediambientals

Durant el mes de març de 2009, en una acció finançada per l'Agencia Española de Cooperación al Desarrollo - AECID, representants del Campus per la Pau s'han reunit a equador amb experts de la Universidad Técnica Particular de Loja, per poder establir les bases d'un futur curs sobre conflictes mediambientals.

[Campus per la Pau i Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo]

Preparació d'un curs virtual de resolució de conflictes mediambientals

Aquest projecte compta amb l'ajut de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo en el marc del Programa de cooperació interuniversitària a Iberoamèrica perquè un equip universitari de la UOC es desplaci a Loja (Equador) i analitzi les necessitats del curs virtual.

[Campus per la Pau i Agencia Española de Cooperación el Desarrollo ]

Xarxes Vives

Comissió de Solidaritat i Cooperació internacional de la Xarxa Vives d'Universitats

Trenta-cinc universitats cooperaran conjuntament en més de cent actuacions de formació, recerca i sensibilització que implicaran prop de dues-centes persones entre investigadors, docents, estudiants i membres del personal d'administració i serveis.

[Campus per la Pau i Xarxa Vives d'Universitats]

Agencia Catalana de Cooperació per al Desenvolupament

Curs en línia "Especialista en Cooperació Descentralitzada entre la Unió Europea i Amèrica Llatina"

Aquest curs és adreçat a tècnics i representants de les administracions locals i regionals de les dues regions que treballen en cooperació descentralitzada. Aquesta formació, a cavall de les relacions internacionals i la cooperació, s'entén estretament vinculada al desenvolupament i a la governabilitat local i vol fer front a la manca de capacitat institucional dels governs locals i regionals d'Europa i de l'Amèrica Llatina per a dur a terme accions de cooperació descentralitzada amb els principis de cooperació horitzontal, intercanvi i aprenentatge mutu entre homòlegs. El curs és cofinançat per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) i compta amb el suport tècnic de l'Observatori de Cooperació Descentralitzada Unió Europea - Amèrica Llatina de la Diputació de Barcelona.

[Campus per la Pau, Agència Catalana de Cooperació pel Desenvolupament (ACCD) i Observatorio de Cooperación Descentralizada Unión Europea - América Latina]

Formació de funcionaris i líders socials en la mediació i resolució de conflictes

Projecte de formació de funcionaris i líders socials en la mediació i resolució de conflictes de l'Ajuntament de Cuautitlán a Mèxic.

[Campus per la Pau i Ajuntament de Cuautitlán (Mèxic)]

Formació virtual a la Torrassa (Hospitalet del Llobregat)

La UOC, «la Caixa» i l'Ajuntament de l'Hospitalet signen un conveni de formació virtual al barri de la Torrassa.

[Campus per la Pau, "la Caixa" i 'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat]

Xarxa Vives d'Universitats

Programa Algèria Universitats (PAU)

El Programa Algèria Universitats (PAU) és un programa de cooperació al desenvolupament basat en el treball conjunt entre dues xarxes universitàries mediterrànies, la Xarxa Vives d'Universitats i la Conferència Regional d'Universitats de l'Oest d'Algèria (CRUO). La trobada inaugural (Orà, 1 de març de 2007) va culminar amb la signatura del conveni de col·laboració entre ambdues xarxes.

[Xarxa Vives d'Universitats]

Programa per l'enfortiment de la societat civil dominicana

L'objectiu principal del projecte és conèixer les necessitats formatives de la població dominicana en els àmbits de l'alfabetització, els recursos econòmics, la salut i la convivència.

[Campus per la Pau]

Projecte "Un pas endavant cap a la Pau a llatinoamèrica!"

La AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AECID) subvencionarà aquest any 2009 el nostre projecte "La Paz en Latinoamérica: Una Realidad Posible". Es tracta d'un projecte de recerca que es desenvoluparà a Colòmbia i Equador: mitjançat una investigació de camp es determinarà la situació i les causes de la violència i la criminalitat en aquests dos països, i la seva relació amb qüestions de desenvolupament. Amb aquest estudi es podran fonamentar les futures intervencions no-violentes que resolguin problemes d'una forma eminentment pràctica i concedeixin una resposta a una demanda social de caràcter transversal que afecta a l'agenda de desenvolupament local, als drets humans i a la consolidació de la democràcia de les societats llatinoamericanes.

[AECID]

Projecte d'alfabetització digital i transferència de metodologia d'aprenentatge virtual

Es treballa amb una contrapart local, que és la Universitat AbdelMalek Saadi.

[Campus per la Pau i Universitat AbdelMalek Saadi]

Projecte virtual CREC

El Centre de Recerca en Conflictologia(CREC) crearà un espai virtual que tindrà com a objectius principals promoure l'estudi, les col·laboracions, formació i recerca dels diferents professionals en l'àrea de conflictología mitjançant l'establiment de 6 Grups d'interès Especial. L'espai virtual també tindrà com objectiu maximitzar els potencials de les noves tecnologies de comunicació e informació per facilitar que aquestes activitats es realitzin dins la plataforma CREC: un espai global, participatiu i accessible tant als beneficiaries més més directes com al públic en general. Amb el suport de L'ajuntament de Barcelona-Barcelona Solidaria.

BarraAjuntament

[Campus per la Pau]

11 resultats | Pàgina 1 de 1 :   1