Campus Virtual
La Universitat
Estudia a la UOC
Recerca i innovació
Difusió i publicacions

Marca UOC

Normativa d'ús

Normativa d'ús de la marca de la UOC

Normativa d'ús de la marca de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

En aquest espai presentem la marca de la Universitat Oberta de Catalunya. Oferim les principals aplicacions i formats de la marca UOC, recollits en un document que configura la part inicial del llibre d'estil de la Universitat Oberta de Catalunya.

Aquest document, que anomenem Normativa d'ús de la marca UOC, consta de les aplicacions gráfiques de la marca més habituals (en tots els formats necessaris) i de la normativa perquè puguin ser utilitzades correctament.

Qualsevol persona o entitat aliena a la Universitat (excepte proveïdors habituals) que vulgui fer ús gráfic de la marca haurà de signar el document d'autorització d'ús de la marca UOC, que pot demanar a la persona responsable o contacte del projecte que tinguin en comú.

Si us plau, feu un bon ús de la marca UOC i  seguiu la normativa per a preservar la imatge de la Universitat Oberta de Catalunya.

Imagen Corporativa – Màrqueting Estratégic